GrassLopata

Gräsmattegödsel

Tätt, grön och slitstark gräsmatta

NPK 14-3-15 

Du får den finaste och slitstarkaste gräsmattan när gräsplantorna har en jämn tillgång till näringsämne under hela växtsäsongen.

Turfline® Gräsmattegödsel är anpassat efter gräsets behov av mikro- och makro näringsämne som är förutsättningen för få en perfekt gräsmatta. 

Gödslet är ett mineralgödsel som friger näringen jämt och snabbt. Det ger jämn och kontrollerad tillväxt så att din gräsmatta alltid är grön och frodig.

3,5 kg räcker till 175 kvm. Turfline Gräsmattegödsel finns också för 375 kvm och 750 kvm.

Egenskaper

Skala från 1-9, där 9 är bäst

  • Mineralisk
  • Näring friges snabbt
  • Jämn växt
  • Klorfattig
productGrassSmall