GrassLopata

Gräsmattekalk+gödsel

Spara ett arbetsmoment

NPK 11-2-4

Du får en vackrare och mer slitstark gräsmatta om jorden inte är för sur (lågt pH-värde). En gles och mossfylld gräsmatta kan vara tecken på kalkbrist.

Om du använder Turfline® Gräsmattekalk+gödsel ökas jordens pH värde. När du ger gödsel samtidigt med kalk säkrar du därför att gräset bättre kan tillgoda göra sig näringen i gödslet. Detta ger en gräsmatta med bättre tillväxt, högre motståndskraft mot sjukdomar och förslitning. En jordanalys visar hur mycket kalk och näring som jorden behöver.

3,5 kg räcker till 100 kvm. Turfline Gräsmattekalk+gödsel finns också för 200 kvm och 400 kvm.

  • Spara ett arbetsmoment
  • Motverkar försurning och mossa
  • Snabb effekt
productGrassSmall