Slipp gula fläckar på gräsmattan efter hundens urin

Våra forskare har hittat de grässorter som är mest resistenta mot syran i hundens urin. Turfline Nr. 1 innehåller just dessa sorter, så att du slipper gula fläckar på gräsmattan.

Höra mer här: