Anlägg ny gräsmatta

Se hur du anlägger en gräsmatta.

Anlägg en ny gräsmatta 

Det är ett stort arbete att anlägga en ny gräsmatta. Därför är det viktigt att välja gräsfrö av god kvalité och som har de egenskaper som du eftersträvar.  

Förbered jorden 

Hårt sammanpackad jord ska luckas upp innan du sår. Det översta jordlagret kan snabbt luckras upp med en jordfräs. Ge därefter jorden en grundlig genomräfsning, då du tar bort stenar, rötter, lerklumpar och ogräs.   

Gör jorden porös 

Nederbörden ska kunna tränga ner genom gräsmattan och rötterna ska kunna växa obehindrat. Om du har en tung och lerhaltig jord kan du blanda upp den med grus. Jorden ska likna brödsmulor.   

Gå över gräsmattan 

Mjuka partier och luftfickor tar du bort genom att gå med små överlappande steg över hela ytan. Här gör trädgårdsvälten ingen nytta. Jordbearbetning bör alltid ske med lämpligt torr jord.   

Jämna till noggrant 

En lastpall av trä, en anläggningskrata eller en stege med extra tyngd är till god hjälp när du jämnar till. Avsluta med en lätt krattning.   

Så och gödsla 

Så fröna för hand eller med en maskin, först på längden och sedan på tvären över hela ytan. Sprid därefter gräsmattegödsel och sluta med en lätt krattning eller en gallervält.   

Klipp gräset med en hög inställning på gräsklipparen första gången 

Klipp bara av 1–2 cm första gången, när gräset är ungefär 6–8 cm högt. Därefter kan du gradvis sänka klipphöjden till 3–4 cm.