25% färre klippningar

Har du också andra saker att använda tiden än att klippa gräs?

Vid ”ja” kan vi glädja dig med, att du kan spara var fjärde klippning, om du använder Turfline gräsfrö.

Långsamt växande gräsfrö

I Turfline-blandningarna har lagt vikt på att gräsfröerna växer långsamt. Det betyder, att du inte behöver klippa så ofta.
Faktiskt kan du klippa 25 % färre i relation till om du anlägger en gräsmatta med billigare gräsfröblaningar.

Billigare gräsfröblandningar innehåller ofta fodergräsblaningar villkas primära mål är att växa på höjden i stället för göra gräsmattan tätt.

Godkänt till gräsmattor

Alla turflineblandningarna speciellt utvalda grässorter som är godkända för gräsmattor.

Gräsfrösorterna är ett resultat av många års tester på våra försöksstationer runt om i världen. Här forskar man få fram de gräsfrö som uppfyller konsumenternas önskningar om drömplan: En tät, härligt grön gräsmatta som inte behöver klippas så ofta.