Nytt liv till din gräsmatta

I SeedBooster är varje frö omslutet av ett näringsskal. 

Det betyder, att det lilla gräsfröet är omslutet av näring, klart att användas. Därför etablerar sig gräsfröet mycket bättre än obehandlat frö. Gräsfröna är även doppade i Accelerator som innehåller ett ytspänningsnedsättande medel. Det gör att fröna absorberar vatten och därmed gror snabbare. Beläggningen innehåller även en cocktail av biostimulanter som gör gräsmattan stark med en härligt grön färg.

SeedBooster ger en säkrare etablering och et bättre resultat dvs en tätare gräsmatta som är slitstarkare utan mossa och ogråas. 

Det är också en stor fördel att du inte behöver gödsla första säsongen efter sådd.

 

I SeedBooster är varje frö omslutet av ett näringsskal.