Gräs för jordbruk, sport och familjeliv

DLF är ett globalt fröföretag som säljer fröer för fodergräs, konsument och professionellt gräsmattegräs samt fröer till andra grödor.
 
Med en marknadsandel på runt 50 procent i Europa och 25 procent på världsbasis är chansen god att de djur som levererar dina mjölkprodukter, ditt lamm- och nötkött och ullen till din tröja har fått det foder de behöver från vårt gräs. Om du gillar sport har du förmodligen sett ditt favoritlag på vårt sportgräs. Och om du bara gillar att slappa på gräset i din trädgård har din gräsmatta förmodligen också börjat sitt liv som ett frö i en av våra gräsblandningar.
 
Som global marknadsledare levererar vi gräs- och klöverfröer till mer än 80 länder. DLF är en kooperation som ägs av danska fröodlare.

Forskning utvecklar bättre fröer

Konsumenter världen över ställer höga krav på gräs: Bra näringsinnehåll, hög robusthet och motståndskraft, högt utbyte och, när det gäller gräsmattegräs, enkel skötsel. Våra kunder förväntar sig att vi hela tiden utvecklar nya och bättre frösorter. Därför lägger vi stora resurser på växtforskning och produktutveckling, både i laboratoriet och på våra förädlingsstationer världen över. Omkring tio procent av våra medarbetare arbetar med forskning och utveckling av nya och bättre frösorter. Vi har växtförädlingsprogram runt om i världen för att testa sorternas egenskaper och för att hitta de sorter som trivs under stränga klimat- och jordmånsförhållanden samt tillfredsställer de mest krävande och kritiska kunderna i världen.