GrassLopata

Turfline Gräsmattegödsel

Tät, grön och slitstark gräsmatta
NPK 14-3-15

Turfline Gräsmattegödsel NPK 14-3-15

Du får den finaste och slitstarkaste gräsmattan när gräsplantorna har en jämn tillgång till näringsämne under hela växtsäsongen. Turfline® Gräsmattegödsel är anpassat efter gräsets behov av mikro- och makro näringsämne som är förutsättningen för få en perfekt gräsmatta.

Gödslet är ett mineralgödsel som friger näringen jämt och snabbt. Det ger jämn och kontrollerad tillväxt så att din gräsmatta alltid är grön och frodig.

3,5 kg räcker till 175 kvm.
10 kg räcker till 500 kvm. 

Vad betyder N, P och K?

N = Kväve: Kväve är viktigt för växternas tillväxt och färg.
P = Fosfor: Fosfor används till att utveckla plantornas rotsystem och vitalitet.
K= Kalium: Kalium gör växterna starka och förbättrar deras motståndskraft mot torka, frost och sjukdomar.

Masterline
  • Innehåller alla viktiga näringsämnen
  • Enkla att sprida
  • Löses snabbt upp
productGrassSmall