GrassLopata

Turfline Gräsmattekalk+gödsel

Motverkar försurning
​NPK 11-2-4

Turfline Gräsmattakalk+gödsel

Motverkar försurning. Du får en vackrare och mer slitstark gräsmatta om jorden inte är för sur (lågt pH-värde). En gles och mossfylld gräsmatta kan vara tecken på kalkbrist. Om du använder Turfline® Gräsmattekalk+ gödsel NPK 11-2-4 ökas jordens pH värde. När du ger gödsel samtidigt med kalk säkrar du därför att gräset bättre kan tillgoda göra sig näringen i gödslet. Detta ger en gräsmatta med bättre tillväxt, högre motståndskraft mot sjukdomar och förslitning. 

3,5 kg räcker till 100 kvm.
7 kg räcker till 300 kvm.

Vad betyder N, P och K?

N = Kväve: Kväve är viktigt för växternas tillväxt och färg.
P = Fosfor: Fosfor används till att utveckla plantornas rotsystem och vitalitet.
K= Kalium: Kalium gör växterna starka och förbättrar deras motståndskraft mot torka, frost och sjukdomar.

Masterline
  • Spara ett arbetsmoment
  • Motverkar försurning 
  • Snabb effekt
productGrassSmall