GrassLopata

Turfline Gräsmattekalk

Motverkar försurning 

Turfline Gräsmattekalk

Du får den vackraste och den slitstarkaste gräsmattan, när jorden inte är för sur. Kalk motverkar försurning. En gles gräsmatta kan vara tecken på kalkbrist. Om du ger gräsmattan kornad kalk ökar jordens pH-värde och jordens näringsreserv frigörs. Detta en ökad tillväxt, högre motståndskraft mot slitage, mossa och sjukdomar.

10 kg räcker till 60 kvm. 

Masterline
  • Motverkar försurning 
  • Inget kalkdamm
  • Med magnesium - gör grön gräsmatta
productGrassSmall