GrassLopata

Turfline Organiskt Gräsmattegödsel

Langtidsverkande 
​NPK 4-1-2

Turfline Organiskt gräsmattagödsel NPK 4-1-2

Turfline organiskt gräsgödsel NPK 4-1-2 består av 100 % naturligt organiskt material från värphöns och innehåller alla viktiga jordnäringsämnen. Gödseln förbättrar jordens mikrobiologi och bidrar till en balanserad och hälsosam tillväxt. Gödseln är långtidsverkande och näringsämnena lakas inte ut, utan frigörs i takt med att växterna behöver dem. Gödseln är icke-färgbildande och lämplig för gräsmattor, blommor, fruktträd, buskar och grönsaksodlingar.

2,5 kg räcker till 25 kvm.
10 kg räcker till 100 kvm. 

Vad betyder N, P och K?

N = Kväve: Kväve är viktigt för växternas tillväxt och färg.
P = Fosfor: Fosfor används till att utveckla plantornas rotsystem och vitalitet.
K= Kalium: Kalium gör växterna starka och förbättrar deras motståndskraft mot torka, frost och sjukdomar.

Masterline
  • 100 % naturligt organiskt material
  • Innehåller alla viktiga näringsämnen
  • Balanserad villväxt
  • Långtidsverkande
productGrassSmall