GrassLopata

Turfline Sportgödsel

Långverkande gödningsmedel för gräsmattor
​NPK 16-2-7

Turfline Sportgödsel

Med Turfline® Sportgödsel räcker det med att du gödslar din gräsmatta två gånger per år (vår och höst). Detta beror på att gödseln är organiskt baserad och därför har en lång verkningstid på upp till tre månader.

Ett organiskt baserad gödselmedel stärker också det mikrobiella livet i jorden och förbättrar därmed gräsets hälsa.
Gödningen föredras av professionell anläggare och skötsel personer och används som grundgödsel på ett stort antal arenor och träningsplaner.

3 kg räcker till 85 kvm.
7 kg räcker till 200 kvm.

Vad betyder N, P och K?

N = Kväve: Kväve är viktigt för växternas tillväxt och färg.
P = Fosfor: Fosfor används till att utveckla plantornas rotsystem och vitalitet.
K= Kalium: Kalium gör växterna starka och förbättrar deras motståndskraft mot torka, frost och sjukdomar.

Masterline
  • Gödsla endast två gånger om året
  • Förbättrar gräsets hälsa
  • Används på planer och golfbanor
productGrassSmall