GrassLopata

Turfline Universalgödsel

För hela trädgården
NPK 12-2-10 med Mg

NPK 12-2-10 med Mg

Turfline® Universalgödsel är klorfattig och speciellt lämpad för alla trädgårdens växter samt gräsmattan. Du får de vackraste och starkaste plantorna när de har en jämn tillförsel av näringsämnen under hela växtsäsongen. Turfline® Universalgödsel är noga framtaget efter växternas behov, och innehåller de mikro- och makronäringsämnen som behövs för att få vackra plantor.
Produkten är mineralisk och frigörs snabbt och jämnt. Det ger en jämn och kontrollerad tillväxt.

Vad betyder N, P och K?

N = Kväve: Kväve är viktigt för växternas tillväxt och färg.
P = Fosfor: Fosfor används till att utveckla plantornas rotsystem och vitalitet.
K= Kalium: Kalium gör växterna starka och förbättrar deras motståndskraft mot torka, frost och sjukdomar.

3,5 kg räcker till ca. 125 m2
10 kg räcker till ca. 375 m2

Masterline
  • För hela trädgården
  • Ingen risk för brännskador
  • Kan användas vår och höst
productGrassSmall